Praca zespołowa i role pracowników w grupie  – cele szkolenia.

/Praca zespołowa i role pracowników w grupie  – cele szkolenia.
Praca zespołowa i role pracowników w grupie  – cele szkolenia.2018-11-05T12:32:27+02:00

Meredith Belbin sformułował tezę, że nie istnieje idealny menager, a istnieje idealny zespół. Kiedy wszyscy szukamy najlepszych, najbardziej błyskotliwych pracowników, to Belbina mówi, że taki zespół będzie najmniej efektywny. Przedstawia zasady budowania dobrego zespołu. Wyodrębnił on osiem ról w którym funkcjonujący reprezentanci mają wyraźną tendencję do osiągania celu:

 Tematy szkolenia

  • zapoznanie z rolami pełnionymi w zespole – koordynator, lokomotywa, myśliciel, poszukiwacz źródeł, krytyk wartościujący, realizator, dusza zespołu, skrupulatny wykonawca, według modelu Belbina i jak pracować z poszczególnymi rolami
  •  etapy rozwoju pracownika
  •  zespół efektywny
  • zagrożenia efektywnej pracy zespołowej
  • formy organizacji zespołu

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu pracownicy poznają:

– typy ról jakie przyjmują w grupie podczas pracy zespołowej

– będą potrafili identyfikować role jakie przyjmują w pracy indywidualnej

– w pracy zespołowej będą wiedzieli, kto najlepiej spełni się w roli dedykowanej

– czynniki współpracy w zespole

– zasady budowania współpracy w organizacji

– mechanizmy stymulacji pracowników do współpracy

– zdobędą wiedzę o pożądanych normach we współpracy w zespole

– formy budowania zespołu, spodziewane trudności w formowaniu zespołu i jak temu zapobiegać.