Consulting2020-11-13T09:57:03+02:00

OFERTA DLA FIRM, INSTYTUCJI, URZĘDÓW.

2020 – 2021

 Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych. 

Konfucjusz

Spis treści                                      

 1. Oferta dla właścicieli firm, dyrektorów zarządzających, kadry menagerskiej w tym:

– szkolenia, coaching, mentoring dla dyrektorów i menagerów.

 1. Zrealizowane szkolenia specjalistyczne dla szkół.
 2. Autorskie szkolenia dla szkół.
 3. Realizowane szkolenia i warsztaty dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 4. Pełna oferta szkoleniowa.

 OFERTA DLA WŁAŚCICIELI FIRM, DYREKTORÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, KADRY MENAGERSKIEJ

 Jesteśmy lokalną, radomską firmą doradczą prowadzącą doradztwo dla biznesu w zakresie:

– przeprowadzenia audytów stanowisk pracy i struktur zarządczych w firmach.

– opracowywania struktur firm, zakresów obowiązków pracowników i menagerów,

przygotowania   systemów wynagradzania dla pracowników działu sprzedaży, obsługi klienta, menagerów i innych działów,

– identyfikowania i przygotowania   strategii zmian w firmach,

– szkolenia  doświadczonych i nowo powoływanych menagerów z zarządzania, rekrutacji i selekcji pracowników,

– podejmowania  wyzwań  consultingowych  w zależności od zlecenia,

– prowadzenia  szkolenień

Wpisani jesteśmy do rejestru firm szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.14/00071/2019. Dołączamy potwierdzenie certyfikatu firmy szkoleniowej. Prowadzimy szeroki wachlarz szkoleń dla Rad Pedagogicznych, Dyrektorów Szkół, przedsiębiorstw i firm. Szkolenia odbywają się  w wersji tradycyjnej lub on-line.

Nasz zespół, to doświadczeni, byli menagerowie posiadający praktykę w zarządzaniu małymi, średnimi i dużymi zespołami ludzkimi na terenie Radomia, Poznania, Warszawy i zespołami o charakterze ogólnokrajowym. Doświadczenie wsparte jest czynną i wieloletnią pracą naukową w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu szkoleń od ponad 20 lat. Nasi szkoleniowcy to osoby, które zarządzały dużymi firmami, przedsiębiorstwami, to aktywni zawodowo dyrektorzy, menagerowie, prawnicy, nauczyciele akademiccy. Dobieramy grupę konsultantów, szkoleniowców do danego tematu w zależności od zgłoszonego tematu zlecenia.

Prowadzimy również szkolenia  dla menagerów. Są to indywidualne warsztaty couchingowo – mentorskie, warsztaty dla dyrektorów i ich zastępców, jak również dla  kierowników działów w zależności od typu biznesu. Wiedza z zakresu zarządzania jest konieczna i potrzebna na tych stanowiskach, aby skutecznie realizować cele stawiane przez właścicieli. Tematy indywidualnych warsztatów przygotowujemy po osobistych  rozmowach z dyrektorami i właścicielami firm w zależności od potrzeb firmy.

Poniżej przedstawiamy naszą ofertę i uzyskane referencje, mając nadzieję,  że przedstawiona oferta i uzyskane dotychczas referencje ,pozwolą rozpocząć z Państwem współpracę. 

SZKOLENIA, COACHING, MENTORING DLA DYREKTORÓW I MENAGERÓW.

Nasza kadra zarządzająca, to menagerowie, którzy na co dzień zajmują się tematami rekrutacji i selekcji pracowników, zasadami komunikacji, budowania efektywnych zespołów ludzkich i harmonijnej ich współpracy, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, zarządzania zmianą. Są to zagadnienia szczególnie bliskie  kadrze zarządzającej, w tym właścicielom firm, zatrudniającym menagerów, którzy nierzadko zarządzają grupami kilkudziesięciu pracowników.

Na podstawie przeprowadzonych szkoleń indywidualnych, rozmów, wywiadów i naszych doświadczeń, rekomendujemy poniższe tematy dla wszystkich menagerów, z mniejszym lub większym doświadczeniem.

 1. Motywowanie pracowników.
 2. Skuteczna prezentacja.
 3. Autoprezentacja.
 4. Walka ze stresem.
 5. Jak być asertywnym?
 6. Organizacja pracy.
 7. Zarządzanie czasem.
 8. Negocjacje.
 9. Praca zespołowa i role pracowników w grupie.
 10. Komunikacja zarządcza.
 11. Budowanie zespołów ludzkich.
 12. Zarządzanie zmianą.
 13. Pragmatyczne przywództwo.
 14. Komunikacja interpersonalna.
 15. Unikanie konfliktów.
 16. Sposoby rozwiązywania konfliktów.
 17. Cele dla pracowników.

Przygotować możemy również indywidualne szkolenie nie ujęte w poniższej liście.

2. Zrealizowane szkolenia specjalistyczne dla szkół

Prowadziliśmy w radomskich szkołach podstawowych i średnich, szkolenia  dla rad pedagogicznych z następujących tematów:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- – pedagogicznego wszystkim uczniom
  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 3. Autorskie szkolenia dla szkół

Na zlecenie  Dyrektorów Szkół przygotowaliśmy i poprowadziliśmy dedykowane szkolenia, które odbyły się w kilku szkołach.

 1. Kreowanie autorytetu nauczyciela.
 2. Budowanie społeczności rówieśniczej w oparciu o model potrzeb i wartości z wykorzystaniem wsparcia rówieśniczego.
 3. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, elementy pracy zespołowej.
 4. Prawa i obowiązki nauczycieli wynikające z przepisów prawa oświatowego.
 5. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 6. Korzystanie z elektronicznych pomocy dydaktycznych w edukacji.
 7. Jak dbać o zdrowie psychiczne w czasach coronavirusa, obniżanie niepokoju i stresu wynikającego z pracy zdalnej.
 8. Grywalizacja w szkole.
 9. Psychologia komunikacji, zasady dobrej komunikacji w szkole.

 Starannie dobieramy materiały szkoleniowe, aby zrealizować zakładany cel szkoleniowy, warsztatowy. Podczas szkolenia prowadzimy treningi, warsztaty, testy dla uczestników, a po szkoleniu w zależności od ustaleń przekazujemy informację zwrotną do zleceniodawcy.

4. Realizowane szkolenia i warsztaty dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 Na potrzeby Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizujemy ponadto 9 samodzielnie przygotowanych szkoleń.

 

LP. Nazwa szkolenia/warsztatu Liczba godzin
1 Rozwijanie kompetencji kluczowych zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów 5 h
2 Wykorzystanie branżowych symulacji biznesowych, czyli jak uczyć biznesu w szkole średniej 6 h
3 Umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy 6 h
4 Edukacja konsumencka i obywatelska 5 h
5 Korzystanie z elektronicznych pomocy dydaktycznych w edukacji finansowej 6 h
6 Formy i metody pracy z uczniami przy wprowadzaniu problematyki ubezpieczeń 6 h
7 Grywalizacja zespołowa w szkole- moduł podstawowy 5 h
8 Grywalizacja zespołowa- moduł zaawansowany 5 h
9 Grywalizacja indywidualna- rozwijanie przedsiębiorczości w szkole 5 h

 Szkolenia są w pełni autorskie. Samodzielnie dobieramy przebieg szkolenia i za niego odpowiadamy.

5. Pełna oferta szkoleniowa.

W rejestrze instytucji szkoleniowych, zostaliśmy zapisani przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00071/2019. Załącznikiem do wpisu jest oferta 44 tematów szkoleniowych.

Lp. Nazwa szkolenia/warsztatu Liczba godzin
1 Zakładanie własnej firmy 7
2 ABC Przedsiębiorczości 7
3 Podstawy biznes planu 7
4 Rekrutacja 7
5 Motywowanie pracowników 7-14
6 Etyka menagera 7-14
7 Techniki skutecznej sprzedaży 7-14
8 Obsługa klienta 7-14
9 Pozyskiwanie klientów 7-14
10 Trudny klient 7
11 Skuteczna prezentacja 7
12 Akademia marketingu 7
13 CV i list motywacyjny 7
14 Aktywne poszukiwanie pracy 7
15 Autoprezentacja 7
16 Walka ze stresem 7
17 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 7
18 Jak być asertywnym? 7-14
19 Komunikacja interpersonalna 7-14
20 Organizacja pracy 7-14
21 Zarządzanie czasem 7
22 Negocjacje 7-14
23 Skuteczne negocjacje z trudnym partnerem 7-14
24 Praca zespołowa 14
25 Szkolenie dla ankieterów 7
26 Szukam pracy 7
27 Jak znaleźć pracę 7
28 Profesjonalne przygotowanie do procesu rekrutacyjnego 7-14
29 Warsztaty z metod i narzędzi poszukiwania pracy 7
30 Praca zespołowa i role pracowników w grupie 7
31 Typy osobowości klientów 7
32 Podstawowe zachowania w komunikacji 7
33 Rozmowa telefoniczna 7
34 Budowanie zespołów ludzkich 7
35 Obiekcje w negocjacjach 7
36 Zasady dobrej komunikacji 7
37 Prowadzenie zebrań grupowych spotkań 7
38 Komunikacja zarządcza 7
39 Grywalizacja 10
40 Zarządzanie – metody 7-14
41 Pragmatyczne przywództwo 7
42 Zarządzanie zmianą 7
43 Proces sprzedaży bezpośredniej 7-14
44 Stop – języka nienawiści 10

 

 

 

 

 

Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń i sukcesów w grywalizacji opracowaliśmy unikalny model  do grywalizacji w sprzedaży z gwarancją wzrostu sprzedaży!  Stworzyliśmy, jedyny na polskim rynku zgrywalizowany warsztat Instruktażowy – jak grywalizować i osiągać ponadprzeciętne zyski.  W szkoleniu uczymy, jakie elementy składają się na udaną grywalizację, co i jak powinien menager robić, aby grywalizacja odniosła zakładany cel sprzedażowy i sprzedawcy osiągnęli uzgodnione cele. Dajemy gotowy i sprawdzony instruktaż grywalizacji i gotowe narzędzia, dzięki czemu zwiększamy skuteczność i komfort zarządzania.  Dostarczamy mistrzowską wiedzę i sprawdzone narzędzia, które zamieniają menadżerów w liderów oraz ambasadorów grywalizacji.

O grywalizacji pisano już wiele, jest wiele platform grywalizycyjnych, ale my ją robiliśmy z najlepszymi wynikami i wiemy jak nauczyć innych, aby mogli z sukcesem wdrażać grywalizację w zarządzanych zespołach. My to wiemy!